Cài app *.dmg bên ngoài APP STORE

new app

Nguyên nhân:

Hệ điều hành Mac chỉ tin tưởng những ứng dụng bạn cài từ APPLE Store,nếu những ứng dụng bạn tự

download trên mạng về muốn cài được thì phải mở khóa bảo mật ứng dụng không rõ nguồn.

Khắc phục:

– Vào System Preferences->Security->General->Allow Aplications Downloaded from: Chọn Anywhere.

security & privacy
The university is nestled in a pleasant city by the same name, within easy commuting distance of https://get-thesis.com/ san francisco.